Hooneseadmete maandamine

Elektrostaatiline maandus on elektrostaatiline maandus, mida kasutatakse transpordis ja igasuguste tuleohtlike vedelike, pulbrite ja gaaside puhul. Elektrostaatiline maandamine vähendab oluliselt plahvatus- või süttimisohtu teise tüüpi süttivas aines. Kontrollimatu lahendus võib süttida vedeliku ja kiirguse segu, samas kui see tekitab plahvatuse.

Loomulikult on võimalik kõrvaldada isesüttimise ja plahvatuse oht. Selleks, et see oleks täiendav transporditud struktuur, peaksid need moodustama märkimisväärse maandamise, st elektrostaatiliste laengute kontrollitud tühjendamise. Selline elektrostaatiline maandamine vähendab märkimisväärselt transporditavate põlevainete plahvatusohtu. Seda tüüpi maandusklemmid maandusklemmilt ja traadist. Maandusesse paigaldatud kaablid paistavad silma madala elektrilise takistuse ja äärmiselt kõrge mehaanilise kahjustuse tõttu. Loomulikult saab kasutada keerulisemat maandamist kaitsesüsteemiga, mis võimaldab toodet transportida või väljastada ainult siis, kui maandus on korralikult ühendatud.Kas olete üllatunud, kui seda juhib selline maandus? Neid kasutatakse kõige sagedamini raudtee- ja maanteesõidukite, tankide, tünnide ja näiteks töötlemisrajatiste laadimisel ja mahalaadimisel. Plahvatusoht põhjustab ka muud tüüpi tuleohtlike ainete segunemist ja pihustamist või pumpamist. Tuleohtlike ainete sekkumise ajal tekivad elektrilised laengud osakeste kokkupuutel või eraldamisel. Kõikjal, kus elektrostaatiline laeng tekib ja korraldab end süttivate ainete rühmas, järgib see ohu tekkimist. Elektrostaatilise tühjenemise vastase kaitse oluline põhimõte on kahtlemata tugev klamber ja selline sobitatud kaabel, mis annab võimaluse teostada elektrilist laengut maandamiseks.Siis on suur, et maapinnal kasutatavad klemmid ja kaablid peavad vastama väga nõudlikele juhistele, mis on määratud katsete abil. Praegu toovad parimat mõju kaasa kaasaegsed süsteemi maandamise tüübid.