Kassaaparaat kui printer

Iga ettevõtja, kes on tema ettevõtte kassaaparaadis, võitleb iga päev uute probleemidega, millised seadmed võivad ka luua. Sarnaselt kõikidele arvutiseadmetele ei ole kassaaparaadid defektidest ja mõnikord riknenud. Mitte iga ettevõtte omanik ei tea, et mõnes kohas, kus registrit kassaaparaadi abil liigutatakse, peaks olema uus selline seade - täna on see peamine ebaõnnestumine.

Varukassade puudumine, müües kaupu või teenuseid, võib maksuhaldurile määrata karistusi, sest see takistab müügiregistrite purunemist ajal, mil põhivarustus puruneb. Kassas hoitavad dokumendid peaksid sisaldama kassaseadme broðüüri. Selles tekstis ei täiendata mitte ainult seadme kõiki remonti, vaid on ka näpunäiteid kassaaparaadi maksustamiseks või selle mälu vahetamiseks. Teenustekunstis tuleb sisestada ka unikaalne number, mille maksuhaldur on andnud kassale, ettevõtte nime ja nende ruumide aadressi, kus kassas töödeldakse. Kõik need suhted on maksuhaldurilt kontrollimise edukuses siduvad. Kõik uued sularahaautomaadi mälu ja selle parandused on spetsialistiteenistuse ülesanded, millega kõik kassaaparaate kasutavad ettevõtted peaksid allkirjastatud lepingust meelde tuletama. Oluline - peate maksuhaldurile teatama kassapidaja muutustest. Fiskaalsete summade müük peaks toimuma pidevalt, nii et kassaaparaadi täitmisel peate mälu lugemise ajal asendama arvamuse kaasaegsega. Kassaseadme mälu lugemine on tõenäoliselt - samuti selle remontimine - ainult volitatud üksuse poolt. Lisaks tuleb töö lõpetada maksuameti töötaja juuresolekul. Eelarvekassa registreerimisest tehakse asjakohane protokoll, mille üks eksemplar läheb maksuhaldurisse ja ülejäänu ettevõtjale. Ta peab seda protokolli koos sularahaautomaadiga seotud hilisemate dokumentidega hoidma - tema puudumise tõttu võib amet määrata karistuse.