Kassaapost pos

Iga ettevõtja, kellel on oma ettevõttes maksuregistreid, võitleb iga päev rikkalike probleemidega, mida nad võivad tekitada. Sarnaselt kõikidele arvutiseadmetele ei ole kassaaparaadid funktsioonidest sõltumatud ja mõnikord rikkuvad. Mitte kõik äriühingu omanikud ei tea, et mis tahes elemendis, milles arvestust tehakse kassaaparaadi abil, peaksid nad meeles pidama teist seadet - olulise rikke korral.

Varu kassaaparaadi puudumine toodete ja teenuste müügi jätkamisel võib tuua kaasa maksuhalduri trahvide määramise, kuna see takistab müügiandmete registreerimist põhiseadme rikke korral. Kassas hoitavad dokumendid peaksid sisaldama kassaseadme broðüüri. See tähendab, et mitte ainult seadme kõik parandused, vaid ka näpunäiteid kassaaparaadi maksustamiseks või selle mälu vahetamiseks. Teenustekunstis tuleb sisestada unikaalne number, mille maksuhaldur on andnud kassasse, ettevõtte nime ja nende ruumide aadressi, kus kassat kasutatakse. Kõik need teated on vajalikud maksuhalduri kontrollide puhul. Kõik uudised rahavoogude teadlikkuses on samuti muutunud spetsialistiteenistuse harjutustele, millega kõik kassaaparaate kasutavad ettevõtjad peaksid allkirjastatud lepingust meelde tuletama. Mis on kõrgelt - peaksite informeerima maksuametit kassapidaja igast muutusest. Müük fiskaalraamatukogudes tuleks üle kanda pidevale tüübile, nii et kassaaparaadi täitmisel peate vahetama arvamuse viimase kohta, samal ajal mälukaardiga. Sularahaautomaadi mälu lugemine, mis peaks olema - ka siis, kui selle remont tehakse, ja ainult volitatud üksus. Lisaks sellele soovib see kirje teostada maksuameti töötaja juuresolekul. Eelarvekassa registreerimisest tehakse asjakohane protokoll, millest üks eksemplar jõuab maksuhaldurile ja uuele ettevõtjale. See nõuab sama protokolli säilitamist koos teiste kassaga seotud dokumentidega - selle puudust võib mõjutada ameti poolt määratud karistus.