Puidu tulekaitse

Ei ole mõtet, et ruumi koos praeguste tuleohutussüsteemidega ei kaitstaks mitte ainult sündmust, mis on plahvatus, vaid samal ajal ja võib-olla ennekõike nn. plahvatusohtlik keskkond. Iga plahvatusohu hindamine põhineb mitmel etapil. Esimene neist on hindamine või individuaalsetel tingimustel võib plahvatada, s.t konkreetses asendis, võib ilmneda plahvatusohtlik keskkond ja selle seadistuse tõttu võib see süttida.

Iga plahvatusohu hindamist rakendatakse kvaliteetsele teabele ning üldist ei saa üldse elada. Määrustes on selgelt sätestatud, et see peab vastama üksikjuhtudele, kus risk tõenäoliselt siseneb näiteks tootmisprotsessi. Lisaks õpetatakse võimaliku alguse ohtu terviklikult ja selles hindamises kasutatakse järgmisi tegureid:

• Milliseid seadmeid ja objekte töödeldakse antud töö loomisel?• Millised on antud rajatise olulised omadused, milline paigaldus selles on?• Kas töökohal kasutatakse ohtlikke aineid?• Millised on üldised töö- või tootmistingimused?• Kuidas riskielemendid üksteisega ja keskkonnaga suhtlevad?

Lõplik alus on sellise dokumendi väljatöötamine, mis kujutab endast plahvatusohu hindamist. Selle rakendamise siduv õiguslik alus on majandusministri 2010. aasta otsus. Kuid teksti õigsust kontrolliv asutus on riiklik tööinspektsioon, mis on oluline antud poodi tähtsuse tõttu.

Inimese jaoks, kes ootab ulatuslikku plahvatusohu hindamist, on hind lisaks professionaalsusele oluline. Väärib märkimist, et hindamise ettevalmistamise maksumus on teine ja soovib teisest viisist, näiteks• Korteri või maja suurus, hõivatud põrandate ja korterite arv.• käivitatava kampaania profiil.• muud liiki analüüside või ekspertarvamuste olemasolu, mis hõlbustavad või takistavad hindamise väljastamist.