Uhekordne summa ja kassaaparaat 2015

Kassaaparaadi novitus lupo kviitung on väga õigeaegne ja ettevõtja jaoks ka kasutaja jaoks. Neil, kes on olulised, on kohustus müüa sellised tõendid, viimane peaks võtma alati kõik laekumised.

Kahjuks ei anna enamik meist sissetulekute eest suurt tähelepanu, mis paljudel juhtudel võib põhjustada tõsiseid tagajärgi. Kui kaua peaksime selliseid väljatrükke kassaaparaadist ka hoidma, millistes olukordades on need meile kasulikud?

Ettevõtjate edu puhul on vajadus suhteliselt lihtne. Nad peaksid koguma kviitungeid koopiaid viie aasta jooksul - riigikassa nime auditeerimise korral. Miks aga selline dokument kliendile?See väike paberijääk näidiste võimsuses on väga oluline. Kui teame kassaaparaadi kviitungi kehtivust ja me teame, kuidas sellist dokumenti nõuetekohaselt salvestada, võime saada palju. See kehtib kõigepealt nendes küsimustes, kus soovime reklaamida ostetud toodet või anda selle raha tagasi. Sellisel juhul palub müüja meile näidata kviitungi - reklaamitud tehingu kinnituse. Millistel kuupäevadel peame olema hetkel, kui kviitung aitab meil kaebuse esitamisel? Kui ostame toiduaineid, võib nendega seotud probleeme teatada kuni 3 päeva. Palju kauem peaksime hoidma need laekumised, mis on dokument rõivaste, jalatsite, mööbli või RTV seadmete ostmiseks. Siin näeb seadus ette 24 kuud, et tuvastada rikkumisi ka kaebuste esitamisel. Täpselt hetkel, kui me kviitungit ei kasuta, siis meie kaebust ei aktsepteerita. Mida kiiremini reklaamitakse kaupu, seda suurem on kahjum koos sellise müügi kinnitava dokumendi puudumisega.

Meenutagem, millised laekumised müüja peab meile ostmise ajal andma. Hoidkem ka dokumendid õiglaselt. Me saame teha ümbrikke, milles kogume kviitungeid kronoloogilises järjekorras, saame anda viimasele elemendile spetsiaalse kasti. Oluline on, et meie koostatud tehingut tõendav dokument oleks kantud nii kaua, kuni see muutub kaebuse esitamise aluseks.